Eksen Dil ve Konuşma Merkezi

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti (Dil ve Konuşma Patoloğu) Kimdir?

Dil konuşma ve yutma bozuklukları alanlarında hizmet veren 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında 3 yıllık dil ve konuşma patolojisi / terapistliği alanındaki yüksek lisans eğitimini almış ve yüksek lisans eğitimini akredite eden kuruluşun belirlediği sayıda klinik çalışmayı yapmış olan meslek mensubudur.

 

Hangi Alanlarda Çalışır?

**Konuşma bozuklukları alanında artikülasyon bozuklukları, akıcılık bozuklukları (kekemelik, hızlı bozuk konuşma), rezonans ve ses bozuklukları.

Artikülasyon (sesletim) bozuklukları konuşma seslerinin ediniminde gecikme hatalı seslerin kullanımı şeklinde tarif edilebilecek doğuştan fiziksel sorunlar nedeniyle (dudak damak yarığı, işitme engeli, down sendromu gibi sorunlar nedeniyle) veya nedeni belli olmaksızın ortaya çıkan fonksiyonel bozukluktur.  Artikülasyon bozukluklarının tanılanmasında Türk diline uygun olarak geliştirilmiş Türkçe Sesletim Sesbilgisi Testi uygulanır elde edilen verilerden yola çıkılarak çalışmalar planlanır ve uygulanır.

Akıcılık bozuklukları konuşmada ses hece ve sözcüklerin sesletiminde normalden farklı bir paternin gözlenmesi şeklinde tanımlanabilir. En sık görülen türü kekemeliktir. Bu alanda 2,5-6 yaş arasında başlayan ve devam etme olasılığı olan kekemelik vakaları için “Lidcombe Erken Çocukluk Dönemi Kekemelik Programı” uygulanmaktadır. 6 yaş sonrası çocukluk ile ergenlik döneminde ve yetişkinlik döneminde farklı programlar uygulanmaktadır.

    Ses bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde tıbbi tedavi dışında ses terapisinden de yararlanılır. Ses hastalarının dil ve konuşma terapistine gelmeden önce Kulak Burun Boğaz hekimi tarafından değerlendirilerek ses bozukluğunun tıbbi tanısının koyulması gerekmektedir. Kulak burun boğaz hekimi tarafından ameliyat edilmesi düşünülmeyen ve terapi ile düzelebilecek nodüllerde ses  terapisi uygulanır veya ameliyat edilecek ise öncesi ve sonrasında terapi uygulanır.

   Sesini profesyonel anlamda kullanan bireylerde ses suistimalinin önlenmesi ve ses hijyeninin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Eksen Dil ve Konuşma Merkezi'nde ses sağlığını bozan ortamlarda çalışan (çağrı merkezi çalışanı, öğretmen, profesyonel ses sanatçısı gibi), gün içinde çok konuşma gereksinimi duyan ve ses sağlığını koruma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerde ses sağlığını oluşturmaya ve korumaya yönelik hizmet verilir.

   Ses teli felçlerinde cerrahi dışında gerek duyulduğunda ses terapisi uygulanabilir. Tüm tanısal ve değerlendirme işlemleri ve ses terapileri sırasında uluslararası kullanımı olan ses analizi teknikleri dile ve kültüre özgü geliştirilen değerlendirme ve ölçeklerden yararlanılır. Bireysel özellikler göz önünde bulundurularak hasta değerlendirilir, terapi programı oluşturulur ve uygulanır. 

**Dil bozukluklarının (sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi, anlambilim ve kullanıma yönelik bozukluklardan biri yada birkaçının bir arada olduğu bozuklukların) değerlendirilmesi ve teşhisi için çalışılır. Sorunların tanılanması ardından terapi planını oluşturularak terapi uygulanmaya başlanır.

   Bu alana çocukluk dönemindeki dilin farklı alanlarında ortaya çıkan bozuklukların yanı sıra yetişkinlik dönemindeki inme nedeniyle ortaya çıkan (afazi) dil bozuklukları da dahil edilebilir. Afazinin yanısıra apraxi ve dizartride de terapi uygulanmaktadır. Bunlar hem çocukluk çağında hem de yetişkinlerde görülen nörolojik bozukluklara bağlı gelişebilen dil ve konuşma bozukluklarıdır. 

**Yutma ve yeni doğanda, bebeklik ve çocukluk döneminde beslenme bozukluklarının teşhisi ve terapisi için çalışılır. Nörolojik problemlerde ortaya çıkan yutma sorunlarında değerlendirme yutma sorununun teşhisi ve terapisi, beyin tümörleri gırtlak kanseri ve diğer kanserlerde ameliyat sonrası ve öncesi ve radyoterapi sonrası oluşabilecek yutma bozukluklarının değerlendirilmesi teşhisi ve terapisi yapılır.  İletişimi ve yutmayı etkileyen davranışları (tekrarlayıcı ya da zarar verici hareketler), çevresel faktörleri (oturma düzeni, yutma sırasında güvenlik ya da dikkatle pozisyonlama gibi) düzenlemek amacıyla çalışılır. Tüm terapi alanlarında hastanın beslenmesine yönelik çalışan diğer ekip üyeleriyle beraber çalışma yürütülür.


Sorularınız için emailimiz: eksen@dilvekonusma.comAna sayfa